POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Versiunea în limba română a acordurilor și politicilor este considerată a fi singura versiune curentă și validă a documentului. Orice altă traducere este oferită strict pentru comoditatea dumneavoastră și pentru a facilita parcurgerea și înțelegerea versiunii în limba română. Versiunile traduse nu au valoare juridică obligatorie și nu o pot înlocui pe cea în limba română. În cazul unei neînțelegeri sau a unui conflict, acordurile în limba română sunt cele care prevalează.

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să o protejăm prin respectarea acestei politici de confidențialitate („Politică”). În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR” sau „General Data Protection Regulation”), această Politică descrie tipurile de date pe care le putem colecta de la dumneavoastră sau pe care le puteți furniza („Date personale”) pe site-ul web www.expert-consult-amt.ro („Site-ul web” sau „Serviciul”) și oricare dintre produsele și serviciile sale conexe (colectiv „Servicii”) și practicile noastre de colectare, utilizare, întreținere, protejare și dezvăluire a datelor personale respective. De asemenea, descrie opțiunile disponibile pentru dumneavoastră cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale și modul în care le puteți accesa și actualiza.

Această politică este un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între dumneavoastră („Utilizator”, „dumneavoastră” sau „al dumneavoastră”) și operatorul acestui site web („Operator”, „noi” sau „nostru”). Dacă încheiați acest acord în numele unei companii sau al unei alte entități juridice, declarați că aveți autoritatea de a lega o astfel de entitate la acest acord, caz în care termenii „Utilizator”, „dumneavoastră” sau „al dumneavoastră” se vor referi la o astfel de entitate. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui acord, nu trebuie să acceptați acest acord și nu puteți accesa și utiliza site-ul web și serviciile. Prin accesarea și utilizarea site-ului web și a serviciilor, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați termenii acestei politici. Această politică nu se aplică practicilor companiilor pe care nu le deținem sau nu le controlăm sau persoanelor pe care nu le angajăm sau nu le gestionăm.

Cine suntem

EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL este o companie membră C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România), organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Brașov, jud. Brașov, înregistrată la ORC sub nr. J08/1216/01.09.2014, având CUI: 33535671

Principii privind prelucrarea datelor

EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:
– Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
– Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
– Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
– Corecte și actualizate;
– Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
– Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dumneavoastră sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează. Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dumneavoastră în acest sens.

Atunci când ne contactați, prin email, rețele sociale sau telefon, pentru a solicita informații despre serviciile noastre sau pentru a solicita o ofertă de preț, EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL va colecta și prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal:

– Informații de contact (cum ar fi adresa de e-mail, număr de telefon etc.);
– Informații personale de bază (cum ar fi numele, țara de reședință etc.).

EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL va folosi informațiile pe care le furnizați exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul informațiilor de contact de pe site-ul EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile politicii de protecție a datelor a EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL.

Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și dumneavoastră, în calitate de client, precum și pentru transmiterea către dumneavoastră a ofertelor promoționale, în mod ocazional.

EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Nu colectăm date personale sensibile (sănătate, date genetice, biometrice, origine rasială sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filosofice, apartenența la sindicate, orientare sexuală, etc.).

Nu colectăm cu bună știință date personale de la copii sub 18 ani. Nu vizăm copiii cu serviciile noastre. Dacă aveți sub 18 ani, vă rugăm să nu trimiteți informații personale prin intermediul site-ului web și al serviciilor. Dacă aveți motive să credeți că un copil cu vârsta sub 18 ani ne-a furnizat informații personale prin intermediul site-ului web sau al serviciilor, vă rugăm să ne contactați pentru a solicita să ștergem informațiile personale ale copilului respectiv din serviciile noastre.

Încurajăm părinții și tutorii legali să monitorizeze utilizarea internetului de catre copii și să contribuie la aplicarea acestei politici, instruindu-și copiii să nu furnizeze niciodată informații personale prin intermediul site-ului sau al serviciilor fără permisiunea lor. De asemenea, cerem ca toți părinții și tutorii legali care supravegheaze îngrijirea copiilor să ia măsurile de precauție necesare pentru a se asigura că copiii lor sunt instruiți să nu furnizeze niciodată informații personale atunci când sunt online, fără permisiunea lor.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal are obligația de a asigura respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către societate.

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, cu privire la orice aspecte legate de prezenta politică, utilizând informațiile de contact de mai jos:

E-mail: contabilitate@expert-consult-amt.ro

În funcție de serviciile solicitate sau după cum este necesar pentru a finaliza orice tranzacție sau a furniza orice serviciu pe care l-ați solicitat, este posibil să împărtășim informațiile dumneavoastră cu afiliații noștri, companiile contractate și furnizorii de servicii (colectiv „Furnizorii de servicii”) pe care ne bazăm pentru a ajuta la realizarea și funcționarea site-ului web și a serviciilor disponibile pentru dumneavoastră și ale căror politici de confidențialitate sunt în concordanță cu ale noastre sau care sunt de acord să respecte politicile noastre cu privire la informațiile personale. Nu vom partaja nici o informație de identificare personală cu terțe părți și nu vom partaja nici o informație cu terțe părți neafiliate.

Furnizorii de servicii nu sunt autorizați să utilizeze sau să dezvăluie informațiile dumneavoastră decât dacă este necesar pentru a presta servicii în numele nostru sau pentru a respecta cerințele legale. Furnizorilor de servicii li se oferă informațiile de care au nevoie doar pentru a-și îndeplini funcțiile desemnate, iar noi nu îi autorizăm să utilizeze sau să dezvăluie niciuna dintre informațiile furnizate în propriile lor scopuri de marketing sau în alte scopuri.

De asemenea, putem dezvălui orice date personale pe care le colectăm, le folosim sau le primim dacă este necesar sau permis de lege, cum ar fi pentru a ne conforma cu o citație sau un proces legal și atunci când credem cu bună-credință că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile, pentru a vă proteja siguranța sau siguranța altora, investigația unei fraude sau să răspundem la o solicitare guvernamentală.

Cât timp sunt stocate datele dumneavoastră?

EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dumneavoastră, precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

– dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră, EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

– dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

– dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române; EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

– dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL să verifice exactitatea datelor; ii) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; iii) EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL prevalează asupra drepturilor dumneavoastră; EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

– dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

– dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Securitatea informațiilor

EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

Toți angajații și colaboratorii EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

Cu toate acestea, siguranța transmisiei de date prin internet sau rețele fără fir nu poate fi garantată 100%. Prin urmare, în timp ce ne străduim să vă protejăm informațiile personale, recunoașteți că: (i) există limitări de securitate și confidențialitate ale Internetului care sunt în afara controlului nostru; (ii) securitatea, integritatea și confidențialitatea oricărei și tuturor informațiilor și datelor schimbate între dumneavoastră și site-ul web și serviciile nu pot fi garantate; și (iii) orice astfel de informații și date pot fi vizualizate sau modificate în tranzit de către o terță parte, în ciuda eforturilor depuse.

Compromiterea securității datelor

În cazul în care aflăm că securitatea site-ului web și a serviciilor a fost compromisă sau informațiile personale ale utilizatorilor au fost dezvăluite unor terți neafiliați ca urmare a activității externe, inclusiv, dar fără a se limita la, atacuri de securitate sau fraudă, ne rezervăm dreptul de a lua măsuri rezonabile adecvate, inclusiv, dar fără a se limita la, anchetă și raportare, precum și notificarea și cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii. În cazul unei încălcări a securității datelor, vom depune eforturi rezonabile pentru a notifica prin e-mail persoanele afectate.

Când deschideți site-ul web, serverele noastre înregistrează automat informațiile pe care le trimite browserul dumneavoastră. Aceste date pot include informații precum adresa IP a dispozitivului dumneavoastră, tipul și versiunea browserului, tipul și versiunea sistemului de operare, preferințele de limbă sau pagina web pe care o vizitați înainte de a ajunge pe site-ul și serviciile, paginile site-ului și serviciile pe care le vizitați, timpul petrecut pe acele pagini, informațiile pe care le căutați pe site, orele și datele de acces și alte statistici.

Informațiile colectate automat sunt folosite doar pentru a identifica potențiale cazuri de abuz și pentru a stabili informații statistice privind utilizarea și traficul site-ului și serviciilor. Aceste informații statistice nu sunt altfel agregate în așa fel încât să identifice un anumit utilizator al sistemului.

Solicitarea Do Not Track

Unele browsere încorporează o funcție Do Not Track care semnalează site-urilor web pe care le vizitați că nu doriți să vă urmărească activitatea online. Urmărirea nu este același lucru cu utilizarea sau colectarea de informații în legătură cu un site web. În aceste scopuri, urmărirea se referă la colectarea de informații de identificare personală de la consumatorii care utilizează sau vizitează un site web sau un serviciu online pe măsură ce se deplasează pe diferite site-uri web de-a lungul timpului. Modul în care browserele comunică semnalul Do Not Track nu este încă uniform. Ca urmare, site-ul web și serviciile nu sunt încă configurate pentru a interpreta sau a răspunde la semnalele de Do Not Track comunicate de browserul dumneavoastră Chiar și așa, așa cum este descris mai detaliat în această Politică, limităm utilizarea și colectarea informațiilor dumneavoastră personale.

Caracteristicile rețelelor sociale

Site-ul și Serviciile noastre pot include funcții de rețele sociale, cum ar fi butoanele Facebook și Twitter, butoanele Partajați acest lucru etc. (colectiv, „Funcții de rețele sociale”). Aceste funcții de rețele sociale pot colecta adresa dumneavoastră IP, ce pagină vizitați pe site-ul și serviciile noastre și pot seta un cookie pentru a permite funcțiilor de rețele sociale să funcționeze corect. Funcțiile de rețele sociale sunt găzduite fie de furnizorii lor respectivi, fie direct pe site-ul și serviciile noastre. Interacțiunile dumneavoastră cu aceste funcții de rețele sociale sunt guvernate de politica de confidențialitate a furnizorilor respectivi.

Link-uri către alte resurse

Site-ul web și serviciile conțin link-uri către alte resurse care nu sunt deținute sau controlate de noi. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale acestor alte resurse sau ale terților. Vă încurajăm să fiți atenți atunci când părăsiți site-ul web și serviciile și să citiți declarațiile de confidențialitate ale fiecărei resurse care poate colecta date personale.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare. Vom revizui data actualizării în partea de jos a acestei pagini.

O versiune actualizată a acestei Politici va intra în vigoare imediat după publicarea Politicii revizuite, dacă nu se specifică altfel.

Utilizarea în continuare a site-ului web și a serviciilor după data intrării în vigoare a politicii revizuite (sau orice alt act specificat la acel moment) va constitui consimțământul dumneavoastră pentru aceste modificări.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ului EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de EXPERT CONSULT AMT & INOV SRL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Acest document a fost actualizat ultima dată la 23 martie 2024.

Contact

Rețele sociale

Expert Consult AMT & inov

Alături de Antreprenori începând cu 2014

© 2024 Expert Consult AMT & inov | Toate drepturile rezervate