Servicii

contabilitate-home-1
 • Întocmirea evidenței contabile

 • Întocmirea balanțelor contabile lunare

 • Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare, trimestriale și anuale privind impozitele și taxele datorate

 • Întocmirea și depunerea situațiilor financiare semestriale și anuale

 • Arhivarea documentelor în format fizic și electronic

 • Crearea și actualizarea permanentă a bazei de date prin înregistrarea contractelor individuale de muncă, modificarea de stare civilă, a deciziilor de suspendare și încetare a activității

 • Preluarea și introducerea pontajelor lunare pentru calculul salarial

 • Calculul sporurilor și adaosurilor la salariul de bază, precum: ore suplimentare, spor de repaus săptămânal, spor de noapte, spor de condiții grele de muncă, bonusuri și ajutoare bănești

 • Calculul concediilor de odihnă și a concediilor medicale

 • Calculul reținerilor și a popririlor salariale

 • Întocmirea ștatelor de plată

 • Întocmirea ordinelor de plată pentru cotizațiile salariale

 • Întocmirea și transmiterea declarației 112
consultanta-fiscala
 • Consultanță fiscală în alegerea formei de impozitare la înființarea firmei

 • Consultanță fiscală pentru impozite și taxe directe: impozit profit, impozit pe veniturile microintreprinderii, impozit pe venit din activități independente

 • Consultanță fiscală pentru impozite și taxe indirecte: TVA și accize

 • Analiza și revizuirea declarațiilor fiscale

 • Identificarea eventualelor posibilități de planificare fiscală ce pot fi abordate in viitor

 • Analiza documentelor de bilanț

 • Analiza fluxurilor financiare

 • Analiza structurilor financiare

 • Analiza cash-flow-ului

 • Analiza datoriilor și a creanțelor

 • Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli
expertiza-contabila-judiciara
 • Cercetarea faptelor și a situațiilor de natură economică și financiară pentru spețe și obiective stabilite de organe judiciare sau extrajudiciare

 • Interpretarea datelor din evidențele contabile și furnizarea de opinii cu privire la obiectivul analizat

 • Corelarea studiului conform legilor și a actelor normative care reglementează domeniul de activitate analizat

 • Elaborarea concluziilor pe baza constatărilor făcute, care servesc ca mijloc de probă pentru organul judiciar

Contact

Rețele sociale

Expert Consult AMT & inov

Alături de Antreprenori începând cu 2014

© 2024 Expert Consult AMT & inov | Toate drepturile rezervate